യുവ മുന്നേറ്റം – സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന യുവജന റാലി 2017

ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 71ആം വർഷത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന പി. വൈ. പി. എ. ആലപ്പുഴ മേഖല പി. വൈ. പി. എയുമായി സഹകരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന യുവജന റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു . 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസം 15 ആം  തീയതി വൈകിട്ട് 4  മണിക്ക് ആലപ്പുഴ  കടപ്പുറത്തു സമാപിക്കുന്ന റാലിയിൽ മന്ത്രിമാരും, സാസ്‌കാരിക പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പടെ നിരവധി പ്രമുഖർ  പങ്കെടുക്കും. ആലപ്പുഴ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ യുവജന സംഗമത്തിൽ പാ: കെ  സി ജോൺ,…