പി. വൈ. പി. എ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് – സബ് കമ്മറ്റി മെമ്പേർസ് 2017

ക്യാമ്പ് കമ്മറ്റി കൺവീനർ – പാ: ബെൻസൺ തോമസ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ – പാ: വത്സൻ പീറ്റർ സെക്രട്ടറി – പാ: സിനു ജോൺ ജോ. കൺവീനർ – ബ്ര: സഞ്ജു എബ്രഹാം  ടാലൻറ്റ് ബോർഡ് കൺവീനർ: ബ്ര: ഷെറിൻ ജേക്കബ് കോ: ഓർഡിനേറ്റർ: ബ്ര: ഗ്ലാഡ്‌വിൻ, ഇവാ: സജിമോൻ ഫിലിപ്പ്. ജോ: കൺവീനേഴ്‌സ്: ബ്ര: വിൻസി പി. മാമ്മൻ, ബ്ര: ജോൺലി ജോഷ്വ, പാ: എബ്രഹാം തോമസ്, ബ്ര: ഷിബു എൽദോസ്.  യുവജന കാഹളം ചീഫ് എഡിറ്റർ:…