ജീ-ക്യാപ് റജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു

Group Of Elite Christian Artists And Professionals പ്രഫഷണല്‍ മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു വേണ്ടി പി. വൈ. പി. എയുടെ കീഴില്‍ രൂപീകരികുന്ന പുതിയ സംഘടനയിലേക്കുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ റജിസ്ട്രേഷന്‍ (ജീ-ക്യാപ്) ആരംഭിച്ചു. 100 രൂപയാണ്‍ വാര്‍ഷിക ഫീസ്. കേരള സംസ്ഥാന പി. വൈ. പി. എയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഈ വർഷം പിറവിയെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതിയാണിത്. ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പി. വൈ. പി. എ. പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക തൊഴിൽ വൈദഗ്ത്യം നേടിയ അംഗങ്ങളെ…

ചരിത്രമായി പി. വൈ. പി. എ. സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം

ഇന്നലെ തിരുവല്ല ഐ. പി. സി. പ്രെയർ സെന്ററിൽ വച്ചു നടത്തപ്പെട്ട പി. വൈ. പി. എ. സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ക്രമീകരണങ്ങളിലെ പുതുമ കൊണ്ടും, ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടും പ്രവർത്തകരിൽ ആവേശം സൃഷ്ട്ടിച്ചു. കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖല, സെന്ററുകളിൽ നിന്നായി 150 തിലധികം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനം, പി. വൈ. പി. എയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും, യുവ പങ്കാളിത്തവും ഉള്ള നേത്ര സംഗമമായി മാറി. പി. വൈ. പി. എ. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റവ.…